Điều Khoản và Điều Kiện Hk88

Điều Khoản và Điều Kiện (T&C) này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn (”Người dùng”) và HK88 (”Công ty”, ”Chúng tôi”, hoặc ”HK88”), quản lý việc sử dụng Trang web và các dịch vụ được cung cấp bởi HK88. Vui lòng đọc kỹ T&C này trước khi sử dụng Trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các T&C này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong T&C này, vui lòng không sử dụng Trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Điều khoản Sử dụng Trang web HK88

Điều khoản và điều kiện HK88
Điều khoản và điều kiện HK88

Quyền truy cập vào Trang web:

 • HK88 cấp cho Người dùng quyền truy cập không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi vào Trang web.
 • Người dùng chỉ được sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
 • Người dùng không được phép sao chép, sao lưu, sửa đổi, phân phối, bán, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, nhượng quyền hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào có trong đó.

Nội dung của Người dùng:

 • Bất kỳ nội dung nào do Người dùng tạo và tải lên Trang web (”Nội dung của Người dùng”) vẫn là tài sản của Người dùng đó.
 • Bằng cách tải lên Nội dung của Người dùng, Người dùng cấp cho HK88 giấy phép miễn phí bản quyền, không độc quyền, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép phụ để sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối, bán, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, nhượng quyền và tạo các tác phẩm phái sinh từ Nội dung của Người dùng.
 • Người dùng tuyên bố và bảo đảm rằng họ sở hữu Nội dung của Người dùng và có quyền cấp giấy phép như đã nêu ở trên.

Hành vi bị cấm:

 • Người dùng không được sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc trái đạo đức.
 • Người dùng không được sử dụng Trang web để đăng tải hoặc truyền bá bất kỳ nội dung nào mang tính vu khống, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, đe dọa hoặc mang tính lừa đảo.
 • Người dùng không được xâm phạm hoặc cố gắng xâm phạm bảo mật của Trang web hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với Trang web.

Quyền của HK88 và Người dùng

Quyền của HK88:

 • HK88 có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động của Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • HK88 có quyền xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung của Người dùng nào vi phạm T&C này hoặc có thể gây hại cho HK88 hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 • HK88 có quyền hạn chế hoặc chặn quyền truy cập của Người dùng vào Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web vì bất kỳ lý do gì.

Quyền của Người dùng:

 • Người dùng có quyền truy cập và sử dụng Trang web và các dịch vụ được cung cấp trên Trang web theo T&C này.
 • Người dùng có quyền đăng Nội dung của Người dùng lên Trang web, miễn là tuân thủ T&C này.
 • Người dùng có quyền yêu cầu hỗ trợ từ dịch vụ khách hàng của HK88 nếu gặp bất kỳ vấn đề nào với Trang web hoặc dịch vụ.* Người dùng có quyền kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân của mình trên Trang web để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin.

Bổn phận của Người dùng

Tuân thủ các quy định:

 • Người dùng phải tuân thủ tất cả các quy định và điều khoản được nêu trong T&C này khi sử dụng Trang web và dịch vụ của HK88.
 • Người dùng không được gây rối, làm phiền hoặc quấy rối người dùng khác hoặc nhân viên của HK88 khi sử dụng Trang web hoặc các dịch vụ liên quan.

Bảo mật thông tin:

 • Người dùng phải bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản của mình tránh cho phép bất kỳ người nào khác truy cập hoặc sử dụng thông tin này một cách trái phép.
 • Người dùng phải thông báo ngay lập tức cho HK88 bất kỳ hành vi xâm phạm bảo mật nào đối với tài khoản của mình mà họ có thể biết đến.

Sử dụng công bằng:

 • Người dùng phải sử dụng Trang web và các dịch vụ của HK88 một cách công bằng và không lợi dụng, chiếm dụng hoặc làm hại cho người dùng khác hoặc HK88.

Trách nhiệm pháp lý của HK88 và Người dùng

Trách nhiệm của HK88:

 • HK88 cam kết cung cấp dịch vụ và sản phẩm chất lượng cho Người dùng.
 • HK88 sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng theo chính sách bảo mật được công bố trên Trang web.

Trách nhiệm của Người dùng:

 • Người dùng chịu mọi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung họ tải lên Trang web hoặc bất kỳ hành vi nào vi phạm pháp luật hoặc T&C của HK88.
 • Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bảo mật và an toàn của thông tin cá nhân và tài khoản của mình.

Giải quyết Tranh chấp

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa HK88 và Người dùng liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc dịch vụ, cả hai bên đều đồng ý cố gắng giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và hợp tác. Nếu không thể đạt được sự thoả thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết theo quy trình pháp lý có thẩm quyền áp dụng tại quốc gia có trụ sở chính của HK88.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện

HK88 có quyền sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ điều khoản nào trong T&C này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Người dùng. Việc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố trên Trang web. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các thay đổi này được công bố đồng nghĩa với việc Người dùng chấp nhận và tuân thủ các điều khoản mới.

Kết luận

Trên đây là tổng quan về Điều khoản và Điều kiện của HK88, một thỏa thuận quan trọng giữa Người dùng và Công ty. Việc tuân thủ các quy định và điều khoản trong T&C này là bước cần thiết để đảm bảo mọi hoạt động trên Trang web diễn ra một cách công bằng và an toàn. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình khi sử dụng dịch vụ của HK88.

Nếu có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc khiếu nại nào liên quan đến T&C này hoặc việc sử dụng Trang web và dịch vụ của HK88, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: Liên hệ Hk88.